नमाज़ के लिए कब खड़ा होना चाहिए (Namaz ke liye kab khade hona chahiye❓)
🔸Namaz ke liye kab khade hona chahiye❓

🔹Iske 3 suraten hai :

1⃣ iqamat shuru hone se qabl agar imam musalle par moujood ho to imam wa muqtadi "hayya alal falah" par khade hojaye.

2⃣ aur agar imam iqamat shuru hone ke bad muqtadiyon ke peeche se aaraha hai to jis saf se imam ghuzre wo saf khadi hoti jaye taake imam musalle par pahunch jaye.

3⃣ teesri surat ye hai ke imam aage se aaraha hai to imam ko dekhte hi tamam muqtadi khade hojaye.

✍🏻ان کان الموؑذن غیرالامام وکان القوم مع الامام فی المسجد فانہ یقوم الامام والقوم اذا قال الموؑذن "حیّ عل الفاح" عند علمائنا الثلاثة وھو الصحیح ۔ فاؑما اذا کان الامام خارج المسجد فان دخل المسجد من قبل الصفوف فکلما جاوز صفا قام ذلک الصف والیہ مال شمس الاؑئمة الحلوانی والسر خسی وشیخ الاسلام خواھرزادہ ۔ وان کان الامام دخل المسجد من ققدّامھم یقومون کما راؑوا الامام.

📚عالمگیری، ج١، ص۵٧.


imam  aur muqtadi har do ko aadab ka lihaaz karna chahiye is ke khilaf amal makruh hoga.

1 comment:

  1. Namaz e jumaa me agar imam sahab khutba padhne ke baad musalle par khade rahe baithe nahi

    Matlab iqamat khade khade sune imam or muqtadi sab to kya hukm hai kya aesa karna durast hai

    ReplyDelete