सलातुतस्बीह का आसान तरीका, एक बार ज़िन्दगी में जरूर पढ़े (Salatu Tasbih Ka Tarika Aur Uski Fazilat)
HUZOOR E AKRAM ﷺ ne farmaya k is namaz ko agar har roz ek baar padh sakey to har roz padhle aur agar har roz nahi padh sakey to har jumu’a me ek martaba padhle aur agar har jumu’a me bhi na padh sakey to har mahine me ek baar padhley aur agar ye bhi na kar sakey to har saal me ek martaba padhley aur agar ye bhi na kar sakey to tamaam umr me ek dafa padhley.

(ABU DAWOOD, IBNE MAAJA)Salatu Tasbih Ka Tariqa:


Niyyat Kare Salatu Tasbih Padta Hu, ALLAHUAKBAR kahke hath baandhey Phir SANA pade Uske Baad 15 Bar Tasbih Padhe

TASBIH

"Subhanallahi Wal hamdulillahi Wala Ilaaha Illallahu WallahuAkbar"

Uske baad "Auzubillahi Minash Shaitaan Nir Rajeem"

Aur phir "Bismillahir Rahmaan Nir Raheem"


phir Ruku Me 3 Bar Subhana Rabbiyyal azeem kahke upar wali tasbih 10 bar padhe.


Phir Ruku Se Sar Utaye Aur Sami'allahu liman hamidha phir Allahumma Rabbana walakal hamdh padke khade khade 10 bar upar wali tasbih pade.

phir Sajde me jaye 3 bar Subhana Rabbiyyal aa'ala padke 10 bar upar wali tasbih pade.


phir sajde se sar utaye aur 10 bar tasbih pade phir dusra sajda kare usme bhi 10 bar tasbih..

Ye Ek Rakat Hui... ek rakat me 75 times wo tasbih padni hai, 4 Rakat me 300 bar hojayegi.

(📚Bahare Shariat Hissa-4)

No comments