🔸NAMAZE CHASHT AUR USKA WAQT
🔸NAMAZE CHASHT:


📖HADEES:

Jisne Chasht ki 12 rakate padi, ALLAH paak uske liye jannat me sone ka mahel banayega.
(📚Jame Tirmizi jild-2)

jisne chasht ki 2 rakat padi, uske gunah baqsh diye jayenge chahe samandar ke jhaag ke barabar kyu na ho.
(📚Musnad Imam Ahmad bin hambal jild-3)

🔸Chasht ki kam az kam 2 rakat hai aur ziada se ziada 12 rakate hai.


🔸CHASHT KA WAQT:


Iska waqt Aftaab buland hone se zawal yani nisfun nahar tak hai, behtar hai ke chauthayi din pade.
(📚Fatwae Hindiya kitabus salat jild-1)

Wallahu alam

ALLAH pak hame amal ki taufeeq dein ameen

No comments