UMMAT E MOHAMMADI PAR MAHE RAMZAN ME 5 KHUSOOSI KARAM
"5" khusoosi karam

🔸Farmane Mustafa صلی اللہ علیہ وسلم hai:

🔸meri ummat ko maah e ramadan me 5 cheeze aisi ata ki gayi jo mujh se pahle kisi nabi ko na mili:

1⃣ jab ramadanul mubarak ki pahli raat hoti hai to Allahعزوجل inki taraf rahmat ki nazar farmata hai aur jis ki taraf Allahعزوجل nazre rahmat farmaye use kabhi bhi azaab na dega

2⃣shaam ke waqt in ke munh ki boo (jo bhook ki wajah se hoti hai) Allah Ta'ala ke nazdeek mushk ki khushboo se bhi behtar hai


3⃣ Firishte har raat aur din inke liye maghfirat ki duaaein karte rahte hai

4⃣Allah Ta'ala jannat ko hukm farmata hai "mere nek bandon ke liye muzayyan hoja" un qareeb wo duniya ki mashaqqat se mere ghar aur karam me raahat payenge

5⃣ jab maahe ramadan ki aakhri raat aati hai to Allah عزوجل sab ki maghfirat farmadeta hai _ qaum me se ek shakhs ne arz ki : Ya Rasoolallah صلی اللہ علیہ وسلم kya ye lailatul qadr hai? Irshad farmaya : "nahi kya tum nahi dekhte ke mazdoor jab apne kaamon se faarigh hojate hai to unhe ujrat di jati hai".

📚الترغیب والترھیب ج٢، ص۵٦، حدیث٧.

No comments