Makkah aur Madina Me Wahabiyo Ki Hukumat Hai To Kya Wo Haq Par Hai ??


Aaj Wahabi kehte hain ki "Makka aur Madina" me to hamara Qabza hai, aur Madina me kisi Galat ka qabza nahi ho sakta, isliye hum hi Haq par hain,"


"BAABUL MADINATE TANFIL KHABASAHA"

Aaiye hum Hadees sunate hain:

➤Hazrat Abu Huraira radiALLAHU anhu bayan karte hain ki Nabi sallallaho alaihe wasallam ne farmaya: Ek zamana aisa ayega ki Log apne Amzaad bhaiyo aur rishtedaro ko bulakar kahenge ki jahan asani aur sahulat ho, wahan chalo, Aish-o-Ishrat ki taraf chalo, Kaash wo log ye jaan lete ki Madina hi unke liye behtar hai. Qasam us zaat ki jiske qabza-e-qudrat me meri jaan hai, Jo shaks Madina se e'raaz karke chala jayega, ALLAH usse behtar Shaks ko Madina me laakar aabad kar dega. Suno, Madina ek bhatti ki tarah hai, jo Mael Kuchail ko nikalkar bahar phenk deta hai. Aur Qayamat us waqt tak qayem nahi hogi, Jab tak Madina Khabis logo ko nikalkar bahar nahi kar dega, jaise ki Lohar ki bhatti lohe ke mail ko nikalkar phekti hai.

(Muslim, Kitabul Hajj, Baabul Madina, Hadees no.3339)


SubhanALLAH,


Is Hadees se 4 baate pata chalti hain:


1: Rasoolullah alaihe salam ne apne Ilme Gaib se bata diya ki akhir zamana me log Madina ke bare me kya alfaz bolenge?

2: Akhir Nabi alaihe salam ne ALLAH ke ghar Kaaba ko hamare liye behtar kyu nahi kaha? Balki apne Madina ko kyu behtar kaha?
Kyunki Mere Aaqa alaihe salam jante hain ki HUM UMMATIYO KE LIYE KAABE SE AFZAL MADINA HAI.

3: Madina me Khabees logo ka waqti taur pe aa jana bhi mumkin hai.


4: Rasoolullah alaihe salam ke farman ke mutabiq qayamat se pehle Madina ke Khabis log bahar phek diye jayenge aur fir wahan Sahi-ul-Aqeeda logo ki Hukumat ayegi, yani aaj agar Wahan par Wahabiyo ki hukumat qayem hai to qayamat se pehle wo bahar phek diye jayenge, aur fir wahan AHLE SUNNAT ki hukumat ayegi,

Agar hukumat badalna na hota, to fir is Hadees ka kya matlab reh jayega?

SubhanALLAH, aur in Wahabiyo ki hukumat ko maine apni taraf se Khabees nahi kaha, Balki Imam Muslim (R.A.) ne khud kaha hai, upar Baab ka naam dekhiye jo Imam Muslim (R.A.) ne likha hai,

"BAABUL MADINATE TANFIL KHABASAHA" .


Are Wahabiyo Ab To Sudhar Jao...

No comments