जिसने जुमा के दिन ये दुरूद शरीफ पढ़ी उसके 80 साल के गुनाह ए सगीरा होंगे माफ


➤ Juma Ke Din Asar Baad 80 bar Ye Darood Padhe 80 Saal Ke Gunah (Sagira Gunah) Muaf Hoge :

"Allahumma Salli Ala Muhammadin Nin Nabiyyil Ummiyyi Wa'ala Aalihi Wasallim Taslima"

📚Tibrani➤ Jo Shaks Juma Ke Din Apne *Nakhoon* Kaat Ta Hai, ALLAH Pak Usse Bimari Nikaalkar Shifa Dakhil Kardeta Hai.

📚MUSANNAF IBNE ABI SHAIBA JILD-2


➤ Juma ke Din Sureh Kahaf Tilawat Karega Agley Juma Tak Ke Gunah (Sagira Chote Gunah) Muaf Honge.

📚ATTARGIB WAL TARHIB JILD-1


➤ Pyare NABI Sal'lal'lahu Alaihi Wa Sallam Ne Farmaya:

Jisney Juma Ke Din Mujhpar 200 baar Darood Paak Padha, Uske 200 Saal Ke Gunah (chote gunah) Muaf Hongey.

📚Kanzul Ummal Jild-1 Hadees:2238

👉🏻sal'lal'laahu ala muhammad sal'lal'laahu alaihi wa sallam.

👉🏻Allahumma Salli Alaa Muhammad, Kama Tuhibbu Wa Tharza Lahu.

2 comments: