🔸NABI (Sallallahu Alaihi WaSallam) NE KHUD APNA MILAAD MANAYA


🔸HADEES SHARIF:


Pyare NABI Sallallahu Alaihi Wa Sallam se Peer (monday) ke din roza rakhne ki wajah puchi gayi tho farmaya ke,

"Is din mai PAIDA hua aur is din hi mujhpe WAHI ki ibteda hui"

📚Sahih Muslim Kitabus Saum hadees-1162,
📚Mishkat Kitabus Saum,
📚Sunan Al'kubra Lil'Baihaqi jild-4
📚Musannaf Abdur'razzaq jild-4 hadees-7865




Hazrat imam Qustulani Farmate Hain :

فرحم الله امرآ اتخذ ليالى شهر مولده المبارك أعيادا، ليكون أشد علة على من فى قلبه مرض وأعيا داء

“Allah Us Shaks Ko Salamat Rakhe Jisne Huzor ﷺ Ki Milad Ke Mahine Ki Raataun Ko Eid Mana Kar Har Us Shaks Per Shiddat Ki JiKe Dil Mein {Eid E Milad} Ki Mukhalifat Ka Marz {Bimaari }Hai

📘Al Mawahib Ul Luduniya



"NISAR TERI CHAHAL PAHAL PAR,
HAZARO EID-E-RABI-UL-AWWAL.
SIVAY IBLIS KE JAHA ME,
SABHI TO KHUSHIYA MANA RAHE HAI."

No comments